Balatonhenye

Balatonhenye Önkormányzatának hatályos rendeletei

2021. évi hatályos rendeletek

1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról  rendelet >>  

2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet: A 2021. évi költségvetésről   rendelet >>    melléklet >>  

2020. évi hatályos rendeletek

1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetésről   rendelet >>   melléklet >>

4/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról  rendelet >>  

11/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelet: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról  rendelet >> 

12/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról  rendelet >> 

2019. évi hatályos rendeletek

3/2019. (III. 06.) önkormányzati rendelet: A 2019. évi költségvetésről rendelet >>   melléklet >>

13/2019. (XI. 05.) önkormányzati rendelet: A képviselők tiszteletdíjáról  rendelet >> 

2018. évi hatályos rendeletek

1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet: A 2018. évi költségvetésről rendelet >>

1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet melléklete melléklet >>

2017. évi hatályos rendeletek

2/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet: A 2017. évi költségvetésről rendelet >>

2/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet melléklete melléklet >>

7/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelet: Balatonhenye Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról rendelet >>

7/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelet melléklete melléklet >>

9/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelet: A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről rendelet >>

12/2017. (VII. 21.) önkormányzati rendelet: A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól rendelet >>

13/2017. (VII. 21.) önkormányzati rendelet: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról rendelet >>

17/2017. (XI. 20.) önkormányzati rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról rendelet >>

22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet: A településkép védelméről rendelet >>   melléklet >>    melléklet >>

2016. évi hatályos rendeletek

1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet: A 2016. évi költségvetésről rendelet >>

1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet melléklete: melléklet >>

9/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendelet >>

16/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelet: A települési adóról rendelet >>

2015. évi hatályos rendeletek

1/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet: A 2015. évi költségvetésről rendelet >>

1/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet melléklete melléklet >>

3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet: Az egyes szociális ellátások szabályozásáról rendelet >>

5/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet: Balatonhenye Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról rendelet >>

5/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet melléklete melléklet >>

9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelet: A talajterhelési díjról rendelet >>

15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről rendelet >>

2014. évi hatályos rendeletek

1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről rendelet >> melléklet >>

2013. évi hatályos rendeletek

1/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről rendelet >> melléklet >>

7/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről rendelet >>

8/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról rendelet >>

9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról rendelet >>

13/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról rendelet >>

15/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról rendelet >>

17/2013. (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról rendelet >>

2012. évi hatályos rendeletek

6/2012. (VI.5.) önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról rendelet >>

2009. évi hatályos rendeletek

10/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek kiegészítéséről rendelet >>

2008. évi hatályos rendeletek

8/2008. (V.13.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről rendelet >>

2007. évi hatályos rendeletek

5/2007. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak használatáról rendelet >>

2005. évi hatályos rendeletek

9/2005. ( X.27.) önkormányzati rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről rendelet >>

2004. évi hatályos rendeletek

6/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról rendelet >>

11/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról rendelet >>

14/2004. (IX.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről rendelet >>

2003. évi hatályos rendeletek

2/2003. ( II. 15. ) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgáltatásról rendelet >>

2000. évi hatályos rendeletek

3/2000. (X.16.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól rendelet >>