Balatonhenye

Balatonhenye polgármesteri döntések

2020. évi határozatok

26/2020. (IV.2) határozat: A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről

27/2020. (V.08.) határozat: A Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

28/2020. (V.08.) határozat: A Balatonhenye 318. és a 42. hrsz.-ú utak felújítására pályázat beadásáról

29/2020. (V.08.) határozat: A Balatonhenye 103. hrsz.-ú közterületen járdaépítés anyag támogatása pályázat beadásáról

30/2020. (V.18.) határozat: A gépjármű üzemeltetési szabályzatról

31/2020. (V.18.) határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2019. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

32/2020. (V.21.) határozat: Balatonhenye, 522. hrsz.-ú önkormányzati út helyreállítására vonatkozó kérelemről

33/2020. (VI.05.) határozat: Elszámolás a 2019. évi rendezvényekről

34/2020. (VI.05.) határozat: A 2019. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

35/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadásáról

36/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása elfogadásáról

37/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

38/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadásáról

39/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évimunkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

40/2020. (VI.16.) határozat: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról

41/2020. (VI.16.) határozat: A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

42/2020. (VI.17.) határozat: A Balatonhenye Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat beadásáról

43/2020. (VI.17.) határozat: A Balatonhenye 317. hrsz.-n megvalósuló új játszótér fejlesztése pályázat beadásáról

2020. évi rendeletek

5/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete módosításáról  rendelet >>  

6/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelet: A 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 06.) önkormányzati rendelete módosításáról   rendelet >>   melléklet >>

7/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelet: Balatonhenye Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról   rendelet >>   melléklet >>