Balatonhenye

Balatonhenye polgármesteri döntések előterjesztései

2021. évi döntések előterjesztései

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozat módosításáról

A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Balatonhenye, 69. hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Balatonhenye község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítése- megalapozó vizsgálat elfogadása

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése  | melléklet


2020. évi döntések előterjesztései

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadása

A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Balatonhenye 69. helyrajzi számú ingatlan értékesítése

2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása   | melléklet  | melléklet  | melléklet

A Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program által gondozott regionális együttműködéshez való csatlakozásról

Tapolca Város tagfelvételi kérelmének elutasításáról

A szociális célú tűzifa juttatásról 

Balatonhenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében a 317. hrsz.-n megvalósuló új közterületi játszótér fejlesztése pályázata

Balatonhenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében a közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázata

Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása

Balatonhenye Község Önkormányzat beszámoló a 2019 évi munkáról

Balatonhenye Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása  | melléklet  | melléklet  | melléklet  | melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.06.) önkormányzati rendelete módosítása
 | melléklet  | melléklet  | melléklet  | melléklet

Jelentés az Önkormányzatot érintő 2019. évi ellenőrzésekről

Elszámolás a 2019. évi rendezvényekről

Balatonhenye, 522. hrsz.-ú önkormányzati út helyreállítására vonatkozó kérelem megtárgyalása

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása

Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2019. évi ellátásáról  | melléklet  | melléklet

Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonhenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében a 103 hrsz.-ú út járdaépítés anyagtámogatásának pályázata

Balatonhenye Község Önkormányzata pályázata a Magyar Falu Program keretében a 318. és a 42. hrsz.-ú utak felújítására