Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2013. március 28. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2013. március 28. (csütörtök) 16 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri lemondás ismertetése

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása előterjesztés >> | melléklet >>

3. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
előterjesztés >> | melléklet >>

4. 2013. évi közbeszerzési terv előterjesztés >>

5. Falugondnoki Szolgálat - munkaruha juttatási szabályzat, továbbképzési terv
előterjesztés >> | melléklet >> | melléklet >>

6. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása (Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása)
előterjesztés >> | melléklet >> | melléklet >> | melléklet >> | melléklet >> | melléklet >> | melléklet >>
melléklet >>

7. Fogászati alapellátás biztosítása

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonhenye, 2013. március 21.

Tisztelettel:

Bőczi Miklósné
alpolgármester