Balatonhenye

Balatonhenye polgármesteri döntések

2021. évi rendeletek

1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról  rendelet >>  

2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet: A 2021. évi költségvetésről   rendelet >>    melléklet >>  

3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról   rendelet >> 

4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet: Balatonhenye Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról rendelet >> 

5/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: A falugondnoki szolgáltatásról rendelet >> 

6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: Az egyes szociális ellátások szabályozásáról  rendelet >> 

7/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról rendelet >> 

2021. évi határozatok

1/2021. (I. 15.) határozata: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 76/2020. (XII. 17.) határozat módosításáról

2/2021. (II. 8.) határozata: A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

3/2021. (II. 08.) határozata: Balatonhenye község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítése - megalapozó vizsgálat elfogadásáról

4/2021. (II. 08.) határozata: Balatonhenye, 69. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

5/2021. (II. 17.) határozata: Tervezői szerződés kötéséről a "Balatonhenye Kultúrház megújulásának, komplex közösségi térré való átalakításának" tervezői tevékenységére

6/2021. (II. 17.) határozata: Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról

7/2021. (III. 04.) határozata: Balatonhenye víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítéséről

8/2021. (III. 16.) határozata: Az Önkormányzat hivatali épülete belső felújításáról

9/2021. (III. 29.) határozata: Hozzájárulás Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és háziorvosi Ügyelet Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020 (IV.3.) önkormányzati rendelete módosításához

10/2021. (V. 11.) határozata: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

11/2021 (V. 11.) határozata: A balatonhenyei közösségi színtér 2021. évre vonatkozó szolgáltatási tervének elfogadásáról

12/2021. (V. 21.) határozata: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról

13/2021. (V. 21.) határozata: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

14/2021. (V. 27.) határozata: MTD 75 Platinium SD fűnyírótraktor értékesítése

15/2021. (V. 28.) határozata: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése harmadik módosításának elfogadásáról

16/2021. (V. 28.) határozata: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása elfogadásáról

17/2021. (V. 28.) határozata: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványának, pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról

18/2021. (VI. 07.) határozata: A Magyar Falu Program keretében felajánlott állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról

19/2021. (VI. 07.) határozata: Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatásáról

20/2021. (VI. 07.) határozata: Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásáról

21/2021. (VI. 07.) határozata: Rákóczi Szövetség támogatásáról

22/2021. (VI. 07.) határozata: A 2020. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

23/2021. (VI. 11.) határozat: A Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet véleményezéséről


2020. évi határozatok

26/2020. (IV.2) határozat: A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről

27/2020. (V.08.) határozat: A Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

28/2020. (V.08.) határozat: A Balatonhenye 318. és a 42. hrsz.-ú utak felújítására pályázat beadásáról

29/2020. (V.08.) határozat: A Balatonhenye 103. hrsz.-ú közterületen járdaépítés anyag támogatása pályázat beadásáról

30/2020. (V.18.) határozat: A gépjármű üzemeltetési szabályzatról

31/2020. (V.18.) határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2019. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

32/2020. (V.21.) határozat: Balatonhenye, 522. hrsz.-ú önkormányzati út helyreállítására vonatkozó kérelemről

33/2020. (VI.05.) határozat: Elszámolás a 2019. évi rendezvényekről

34/2020. (VI.05.) határozat: A 2019. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

35/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadásáról

36/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása elfogadásáról

37/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

38/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadásáról

39/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évimunkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

40/2020. (VI.16.) határozat: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról

41/2020. (VI.16.) határozat: A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

42/2020. (VI.17.) határozat: A Balatonhenye Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat beadásáról

43/2020. (VI.17.) határozat: A Balatonhenye 317. hrsz.-n megvalósuló új játszótér fejlesztése pályázat beadásáról

70/2020. (XI. 06.) határozat: Tapolca Város tagfelvételi kérelmének elutasításáról

71/2020 (XI. 06.) határozat: A Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program által gondozott regionális együttműködéshez való csatlakozásról

73/2020. (XI. 24.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés második módosításának elfogadásáról

74/2020. (XII. 07.) határozat: Balatonhenye 69. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

75/2020. (XII. 07.) határozat: A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

76/2020. (XII. 17.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

2020. évi rendeletek

5/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete módosításáról  rendelet >>  

6/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelet: A 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 06.) önkormányzati rendelete módosításáról   rendelet >>   melléklet >>

7/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelet: Balatonhenye Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról   rendelet >>   melléklet >>

12/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról  rendelet >> 

13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról  rendelet >>   melléklet >>