Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2013. június 28. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2013. június 28. (péntek) 18.00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirendi pontok:

1. Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevél átadása

2. Polgármester eskütétele

3. Polgármesteri program ismertetése

4. Polgármester tiszteletdíjának meghatározása

5. Szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátása

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonhenye, 2013. június 25.

Tisztelettel:
Kovács Csaba Károly
polgármester