Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2013. november 05. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2013. november 05. (kedd) 17.00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirendi pontok:

1. Gazdálkodás háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató előterjesztés >> | melléklet >> | melléklet >> | melléklet >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

2. 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztés >> | melléklet >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása előterjesztés >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

4. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

5. Vagyonrendelet módosítása előterjesztés >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

6. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

7. 2014. évi belső ellenőrzési terv előterjesztés >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

8. Balatonhenye Község Önkormányzata honlapjának elkészítése, üzemeltetése előterjesztés >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

9. Védőnői szolgálat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató és a 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztés >> | melléklet >> | előterjesztés >> | melléklet >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

Zárt ülésen:

1. Átmeneti segély tárgyalása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonhenye, 2013. október 31.

Tisztelettel:
Kovács Csaba Károly
polgármester