Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2014. június 24. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2014. június 24. (kedd) 17 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

Napirendi pontok:

1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása előterjesztés >> melléklet >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

2.) A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása előterjesztés >> melléklet >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

3.) Önkormányzati vagyon használatára megállapított díjak. előterjesztés >>
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

4.) Vegyes ügyek

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2014. június 20.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester