Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének akaluló ülése

2014. október 22. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepélyes alakuló ülését 2014. október 22. napján (szerda) 18:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Kultúrház

MEGHÍVÓ >>

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése

2. Önkormányzati képviselők eskütétele

3. Polgármester eskütétele

4. Polgármesteri program ismertetése

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele előterjesztés >>

6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása előterjesztés >>

7. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása előterjesztés >>

8. Ügyrendi Bizottság megválasztása előterjesztés >>

9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása előterjesztés >>

10. Polgármester munkarendjének meghatározása előterjesztés >>

11. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)

12. Tárgyadomány elfogadása

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2014. október 17.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester