Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2014. november 27. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülését 2014. november 27. (kedd) 10 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

2. Szociális célú tűzifajuttatás
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

3. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre tekintettel
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

4. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

5. Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

6. 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

7. 2015. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat újbóli kiírása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

9. Ivóvízhálózat üzemeltetési szerződésének véleményezése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

10. Megállapodás kötése Monoszló Község Önkormányzatával a víziközmű feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatásról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

11. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

12. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

13. Vegyes ügyek

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2014. 11. 12.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester