Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2015. november 16. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2015. november 16. (hétfő) 15.00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt

a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2. Közművelődési rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

3. Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

4. Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről rendelet alkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

7. Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester
előterjesztés >>
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

9. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

10. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

11. 2016. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

12. Döntéshozatal kultúrház magán célú igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2015. 11. 11.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester