Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2016. február 16. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2016. február 16. (kedd) 15.00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt

a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester
előterjesztés >>
melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

3.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

4.) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (III.1) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

5.) Ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályok felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

6.) 2016. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

7.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

8.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezése
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

9.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodás iránti kérelme
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

10.) Ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

11.) Tájékoztató telekadóról
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2016. 02. 11.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester