Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2016. szeptember 21. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2016. szeptember 21. (szerda) 14.30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt

a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2.) Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

4.) Közterületek használatáról szóló 8/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

6.) Falugondnoki szolgálat tevékenységi napló vezetése
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

7.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8.) Településfejlesztési Koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére érkezett árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

9.) A Balatonhenye, Kossuth u. 51/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2016. 09. 15.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester