Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2016. november 28. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2016. november 28. (hétfő) 15:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt

a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2.) Szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

3.) 2017. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

4.) Nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítási feladatok ellátása 2017. évtől
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

5.) Köveskál Védőnői Szolgálat működési ügye
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

6.) Telekadó és települési adó bevezetése
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

7.) 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2016. 11. 22.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester