Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2017. november 24. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2017. november 24. (péntek) 16:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Kultúrház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1.) Balatonhenye Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

2.) 2018. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>    melléklet >> 

3.) 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>    melléklet >> 

4.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >> 

5.) Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

6.) Balatonhenye 214, 263, 105/1 helyrajzi számú ingatlanok tulajdon viszony rendezése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >> 


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2017. 11. 15.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester