Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2020. február 14. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2020. február 14. (péntek) 08:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről.
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1. Balatonhenye Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

2. Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

3. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

4. Közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

5. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

6. 2020. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

7. 2020-2024. időszakra szóló gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

8. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

9. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

10. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

11. Balatonhenye Kossuth u. 54. szám alatti Vendégház szállásdíj meghatározása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

12. Közösségi színterek bérleti díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

13. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

14. Köveskel és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

15. Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

16. Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

17. Polgármester szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

18. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatási kérelme nyári táborozáshoz
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

19. Közvilágítás iránti kérelem
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

20. Balatonhenye, 105/1., 105/2. hrsz.-ú ingatlanokon (temető) fakivágásra vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2020. 02. 07.

Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester