Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2021. november 26. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2021. november 26. (péntek) 08:30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirendi előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester  előterjesztés >>  


Napirendi pontok:

1.) Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testület 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

2.) Településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

3.) A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére kiírt pályázat elbírálása, közszolgáltatási szerződés kötése, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

4.) Önkormányzati rendelet (Helyi Építési Szabályzat) megalkotásának elmulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívás
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

4.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 2022. évre
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

6.) 2022. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2021. 11. 19.

Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester