Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2022. február 25. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2022. február 25. (péntek) 09:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirendi pontok:

1.) Balatonhenye Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>  

2.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>    melléklet >>    melléklet >>  

3.) Településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

4.) Közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról szóló 8/2021. (XII. 07.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

5.) Alapítványok, egyesületek 2021. évi támogatással történő elszámolásának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>    melléklet >>    melléklet >>  

6.) Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>    melléklet >>  

7.) Polgármester szabadság ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

8.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

9.) 2022. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

10.) "Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása" pályázat keretén belül hangtechnikai berendezések beszerzése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

11.) Helyi Választási Bizottságba tagok / póttagok választása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
(előterjesztés később kerül kiküldésre)

12.) Tájékoztatás települési adóról (szóbeli tájékoztató)


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2022. 02. 18.

Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester