Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2023. június 29. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2023. június 29. (csütörtök) 08:30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirendi pontok előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:

1.) 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

2.) Balatonhenye község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI.18.) számú önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

3.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

4.) Magyar Falu Program keretében "Út, híd, járda építése/felújítása" pályázaton való részvétel megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester

Balatonhenye, 2023. 06. 22.