Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2023. szeptember 28. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2023. szeptember 28. (csütörtök) 08:30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1.) Szociális célú tűzifa juttatásról szóló /2020. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

2.) Településterv módosított véleményezési tervdokumentációjának megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

3.) Balatonhenye, 264/1-6 helyrajzi számú ingatlanok ellátását szolgáló ivóvíz-, és csatorna közművezeték átvétele
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

4.) Balatonhenye, 239, 240 helyrajzi számú ingatlanok ellátását szolgáló ivóvíz közművezeték átvétele
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

5.) Balatonhenye 029/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

6.) Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

8.) Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester

Balatonhenye, 2023. 09. 22.