Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2023. november 24. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2023. november 24. (péntek) 09:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1.) 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.07.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

2.) Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 11/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete módosításának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

3.) Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2004. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

4.) Helyi adókról szóló 17/2023. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

5.) Dobogókő Természetvédelmi Egyesület kezdeményezése - együttműködési megállapodás kötése, valamint falufejlesztési koncepció alkotása érdekében
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

6.) Balatonhenye településtervének véleményezési eljárásában érkezett lakossági vélemények (2. lakossági fórum) megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>    melléklet >> 

7.) Balatonhenye, Kossuth u. 57. szám alatt lévő Kultúrház végleges mérőhely kialakítására vonatkozó árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

8.) Köveskáli Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

9.) Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

10.) Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, Társulási megállapodás módosításának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

11.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

12.) Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

13.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 2024. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

14.) Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  


Tisztelettel:

Szász Attila sk.
alpolgármester

Balatonhenye, 2023. 11. 16.