Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2024. február 16. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2024. február 16. (péntek) 8:40 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1.) Balatonhenye Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

2.) 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

3.) 2024. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

4.) Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

5.) Alapítványok, egyesületek 2023. évi támogatással történő elszámolása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

6.) Alapítványok, egyesületek 2024. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

7.) Vendégház 2024. évi bérleti díjának meghatározása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

8.) Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

9.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

10.) Beszámoló a képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Szász Attila elnök előterjesztés >> 


Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester

Balatonhenye, 2024. 02. 09.