Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2024. március 26. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2024. március 26. (kedd) 14:00 órára hívom össze.

Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1.) Balatonhenye Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.07.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

2.) Alapítványok, egyesületek 2023. évi támogatással történő elszámolása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

3.) Alapítványok, egyesületek 2024. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

4.) Településrendezési szerződés megkötésére tett javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

5.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

6.) Ebrendészeti beszámoló 2023. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

7.) Balatonhenyei közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási terve
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

8.) Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti, 1538/15. hrsz.-ú ingatlan adásvételi eljárásához kapcsolódó elővásárlási jog megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 


Zárt ülés

Fellebbezés elbírálása


Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester

Balatonhenye, 2024. 03. 21.