Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2014. szeptember 23. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülését 2014. szeptember 23. (kedd) 10 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. Balatonhenye Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

2. Balatonhenye Község Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről tájékoztató
Előadó: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

3. A helyi adókról szóló 17/2013. (XII. 01.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>

4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>
Előadó: Kovács Csaba Károly, polgármester

5. Útjavítással kapcsolatos kérelem előterjesztés >>
Előadó: Kovács Csaba Károly, polgármester

6. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről
Előadó: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

7. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírása
Előadó: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre
Előadó: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

9. Helyi Választási Bizottságba póttag választása előterjesztés >>
Előadó: Kovács Csaba Károly, polgármester

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2014. 09. 17.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester