Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2015. április 27. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2015. április 27. (hétfő) 15 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

2. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

3. 2014. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

4. Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester
előterjesztés >>
melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

6. Belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

7. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

8. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

9. Gyermekvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

10. Vegyes ügyek

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2015. 04. 20.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester