Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2016. május 03. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2016. május 03. (kedd) 14.00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt

a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2.) 2015. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

3.) Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

4.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet előkészítése
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

5.) Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

6.) Közművagyon értékelésének elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

7.) 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

8.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

9.) Közösségi színterek használatának szabályozása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

10.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

11.) Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

12.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>

13.) Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >> melléklet >>

14.) Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2016. 04. 28.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester