Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2018. augusztus 16. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2018. augusztus 16. (csütörtök) 08:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirendi pontok:


1.) Egészségügyi feladatellátási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

2.) Viziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester melléklet >>  melléklet >> 

3.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester melléklet >>  melléklet >> 

4.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kovács Csaba polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2018. 08. 15.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester