Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2019. február 21. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2019. február 21. (csütörtök) 08:30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

1.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1. 2019. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

2. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 

3. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 

4. 2019. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 

5. Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

6. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >> 

7. Falugondnok továbbképzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 

8. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

9. Óvodai térítési díj rendelet módosítás véleményezése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 

10. Közösségi színterek bérleti díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 

11. Balaton-felvidéki Szociális Szolgálat támogatási kérelme
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

12. Önkormányzati hivatal és orvosi rendelő udvarának térkövezése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 

13. Balatonhenye község településképi arculati kézikönyvének felülvizsgálata és a településkép védelméről szóló rendelet módosításának elfogadása
előterjesztés >> 


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2019. 02. 15.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester