Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2019. augusztus 22. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülését 2019. augusztus 22. (csütörtök) 11:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirendi pontok:

1.) Viziközmű szolgáltatás (ivóvíz) 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>     melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>  

2.) Viziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés- és tisztítás) 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester
előterjesztés >>     melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>    melléklet >>  

3.) Magyar Faluprogram keretében pályázatok benyújtásáról döntéshozatal
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  

4.) Falugondnok tevékenységi napló vezetéséről döntés
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   

5.) Időskorúak egyszeri támogatásának megállapítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   

6.) Balatonhenyei Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2019. 08. 14.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester