Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2019. szeptember 17. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülését 2019. szeptember 17. (kedd) 15:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről.
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1. Balatonhenye Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 06.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

2. Szociális tűzifa juttatásról rendelet alkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>  

3. Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>     melléklet >>    melléklet >>  

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>     melléklet >>    melléklet >>  

5. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

6. Könyvtárellátási szolgáltatásokról tájékoztatás
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>  


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2019. 09. 12.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester