Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2019. október 24. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepélyes alakultó ülését 2019. október 24. (csütörtök) 10:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirendi pontok:

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Blau Szilvia Helyi Választási Bizottság Elnöke

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása
Előterjesztő: Blau Szilvia Helyi Választási Bizottság Elnöke

3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása.
Előterjesztő: Blau Szilvia Helyi Választási Bizottság Elnöke

4.) Polgármesteri program ismertetése.
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

5.) Ügyrendi Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

7.) A Polgármester illetményén megállapítása, az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

8.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

9.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

10.) Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

11.) Szabadság ütemezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

12.) Tájékoztatások (gazdasági program, összeférhetetlenségi szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző előterjesztés >>  

13.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása
Előterjesztés: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2019. 10. 21.

Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester