Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2020. szeptember 25. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2020. szeptember 25. (hétfő) 09:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt:

Lejárt határidejű képviselő-testületi, polgármesteri határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1.) Balatonhenye Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

2.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

3.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

4.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

5.) Környezetvédelemről szóló rendelet felülvizsgálata, áttekintése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

6.) Beszámoló a helyi adóról (szóbeli előterjesztés)

7.) Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

8.) Beszámoló a falugondok 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

9.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

10.) Civil szervezet támogatási kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

11.) Civil szervezet támogatási elszámolása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

12.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >> 

13.) Balatonhenye 69 helyrajzi számú ingatlan vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2020. 09. 18.

Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester