Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2022. május 20. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2022. május 20. (péntek) 09:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  


Napirendi pontok:

1.) "Balatonhenye Önkormányzat Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési beruházás" elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

2.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester / Rendőrkapitányság képviselője előterjesztés >>

3.) Balatonhenye Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

4.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

5.) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

6.) Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2021. évi ellátásáról
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

7.) Falugondnok beszámolója 2021. évi tevékenységről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

8.) Civil szervezetek 2021. évi támogatással történő elszámolásának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

9.) Civil szervezetek támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

10.) Jelentés az önkormányzatokat érintő 2021. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

11.) Beszámoló a 2021. évi rendezvények elszámolásáról
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

12.) Közösségi színtér szolgáltatási tervének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

13.) Kulturális szakember képzési és beiskolázási tervének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

14.) Munkavédelmi feladatok ellátására szerződés kötés
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

15.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

16.) Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

17.) Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

18.) Az Önkormányzat hivatali épülete udvarán levő "melléképület elbontása, újjáépítése, közterület-fejlesztés megvalósítása" beruházás kivitelezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2022. 05. 13.

Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester