Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2022. június 27. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2022. június 27. ((hétfő) 08:30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirendi pontok:

1.) 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

3.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítás elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

4.) Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet jóváhagyása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

5.) Civil szervezet támogatási kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2022. 06. 22.

Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester