Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2022. szeptember 30. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2022. szeptember 30. (péntek) 08:30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt:

1.) A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:

1.) Településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

2.) Szociális tűzifa juttatásról szóló 12/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

3.) Balatonhenye Község Önkormányzata (Ellátásért felelős) tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról (75. számú szennyvíz víziközmű rendszer)
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

4.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

5.) Felnőtt / gyermek háziorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés módosítása
előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évre
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

8.) Tájékoztatás az aktuális ügyekről (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester


Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester

Balatonhenye, 2022. 09. 23.