Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2023. február 23. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2023. február 23. (csütörtök) 08:40 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt:

1.) A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:

1.) 2023. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

2.) 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

3.) 2023. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

4.) Településterv véleményezési tervdokumentációjának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

5.) Polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

6.) Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatással történő elszámolása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

7.) Alapítványok, egyesületek 2023. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

8.) Vendégház 2023. évi bérleti díjának meghatározása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

9.) 2022. évre vonatkozó ebrendészeti beszámoló
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >> 

10.) Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

11.) Együttműködési megállapodás pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátására
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> melléklet >>  melléklet >> 

12.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>

13.) Beszámoló a képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Szász Attila Ügyrendi Bizottság elnöke

14.) Kultúrház felújítás II. ütemére feltételes közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester


Zárt ülés:

Tapolcai Rendőrkapitányság rendőrkapitány kinevezésének véleményezése


Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester

Balatonhenye, 2023. 02. 14.