Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2024. május 29. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2024. május 29. (szerda) 11:30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester / Rendőrkapitányság képviselője előterjesztés >> 

2.) Balatonhenye Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >>  melléklet >> 

3.) 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

4.) 2023. évi ellenőrzési jelentés elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

5.) 2023. évi rendezvények elszámolásának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

6.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2023. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

7.) Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2023. évi ellátásáról
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >>  melléklet >> 

8.) Falugondnok 2023. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

9.) Balatonhenye, 520 helyrajzi számú út javítására érkezett kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  melléklet >> 

10.) Helyi választási bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester

Balatonhenye, 2024. 05. 24.