Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2015. szeptember 22. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2015. szeptember 22. (kedd) 14.30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt

a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Napirendi pontok:

1.) 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

3.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

4.) Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

5.) Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

6.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

7.) Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítás véleményezése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

8.) Viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

9.) Viziközmű szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

10.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester
előterjesztés >>
melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

12.) Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2015. 09. 16.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester