Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2017. február 21. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülését 2017. február 21. (kedd) 15:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>

Napirend előtt:

1. A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:

1.) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

2.) Polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

3.) Közterület használatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

4.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

5.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

6.) 2017. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

7.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

8.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

9.) Törvényességi felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >>

10.) Településrendezési eszközök készítésére tett árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

11.) Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

12.) Vagyon rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

13.) Ingatlanok értékesítési szándéka
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

14.) Ingatlanok és közterületek tisztántartásáról kapcsolatos szabályok felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

15.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadási javaslata
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>

16.) Tájékoztatás településképi rendelet és az arculati kézikönyv készítési kötelezettségről, valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2017. 02. 16.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester