Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2019. április 16. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2019. április 16. (kedd) 14:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

1.) A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1. Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>  

2. Házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>  

3. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi értékelésének elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>    melléklet >>   melléklet >> 

4. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>  

5. Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>  

6. Balatonhenye 140 helyrajzi számú ingatlanon buszmegálló építése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>  

7. Beszámoló a falugondnok 2018. évi tevékenységéről
előterjesztés >>    melléklet >>  


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2019. 04. 11.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester