Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2019. november 25. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2019. november 25. (hétfő) 08:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről.
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Napirendi pontok:

1.) Balatonhenye Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 06.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

2.) 2020. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  

3.) 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>  

4.) Balatonhenye 677 helyrajzi számú ingatlan telekhatárrendezési ügye
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>  

5.) Balatonhenye 91 és 140 helyrajzi számú ingatlanok telekhatárrendezési ügye
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>  

6.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>  

7.) Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>

8.) Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>   melléklet >>   melléklet >>


Zárt ülés:

- Bursa Hungarica pályázatok elbírálása


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2019. 11. 19.

Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester