Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2023. május 25. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2023. május 25. (csütörtök) 10:00 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirendi pontok előtt:

1.) 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:


1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester / Rendőrkapitányság képviselője előterjesztés >> 

2.) 2022. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >>   melléklet >>  melléklet >> 

3.) Közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

4.) Településterv vonatkozásában lakossági kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

5.) Településtervezési szerződés módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

6.) 2022. évi rendezvények elszámolásának elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

7.) Jelentés az Önkormányzatot érintő Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 2022. évi kincstári ellenőrzésről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

8.) Jelentés az Önkormányzatot érintő 2022. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

9.) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2022. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

10.) Falugondnok 2022. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

11.) Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2022. évi ellátásáról
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >>  melléklet >> 

12.) Alapítványok és non-profit szervezetek támogatási kérelme
előterjesztés >>   melléklet >> 

13.) Temetői díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

14.) Önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 

15.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >>   melléklet >> 

16.) Balatonhenye 0117 helyrajzi számú ingatlan karbantartásának megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester előterjesztés >> 


Tisztelettel:

Kulin Miklós György
polgármester

Balatonhenye, 2023. 05. 09.