Balatonhenye

Balatonhenye Képviselő testületének ülése

2017. április 25. ülés meghívója és előterjesztései

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülését 2017. április 25. (kedd) 14:30 órára hívom össze.

Helye: Balatonhenye Közösségi Ház

MEGHÍVÓ >>


Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester előterjesztés >>


Napirendi pontok:

1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>

2.) Beszámoló a falugondnok 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>

3.) 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

4.) 2016. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester
előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

5.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

6.) Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

7.) 2016. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>

8.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >>

9.) Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésére meghatalmazás adása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

10.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>

11.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti, Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

12.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>

13.) Ingatlanok értékesítési szándéka
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >> melléklet >>

14.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>

15.) Helyi adóról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>

16.) Anyakönyvi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>

17.) Honlappal kapcsolatos javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly, polgármester előterjesztés >>


Kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Balatonhenye, 2017. 04. 20.

Tisztelettel:

Kovács Csaba Károly
polgármester